alfaelkida as

Referanser

NOEN AV VÅRE REFERANSER

Referanser anlegg

2006

 • Vitensenteret Innlandet,Gjøvik

2007

 • Kapp Skole 

2008

 • Kallerudbygg 1- Øverby Kompetanse Senter- Gjøvik 
 • Gjøvik Brannstasjon med 110 sentral

2010

 • Egon Gjøvik-ombygging ny resturant

2011

 • DTE Bilbutikk- Damstedet Hunndalen
 • Møller Bil Gjøvik-ombygging bilbutikk-verksted
 • Gågata Gjøvik

2012

 • Øyhus Motor Bilbutikk

2013

 • Nr 1 Trykk A-Media, Biri 
 • Kvartal 27-Gjøvik-parkering-næring og leiligheter 
 • Lensmannsgården Råholt-nytt,rehab bygg
 • Kiwi Fagernes-ny butikk
 • Rena leir- nytt kjøleanlegg

2014

 • Odelsveien- Jessheim-leilighetsbygg med parkering
 • Skysstasjon-Jerbaneparken-Gjøvik Uteanlegg

2015

 • Gjøvik Boligstiftelse-rehab blokk Svoldersgate 4
 • Stampeveien1-Rehab lager og kontor

2016

 • DTE-system nytt tilbygg bilpleie
 • Stampeveien 1 Kontor lager 

2017

 • Leiligheter Øvre Torvgate 11
 • Heimdalsgate 1-3 Belysning
 • Studenten Gjøvik- 80 leiligheter
 • AMS bytte Vokksnett
 • Hoff Potet Industrier EX-Tanklager

2018

 • Heim Resturant-Gjøvik
 • 37 Eatery-Gjøvik-ny restaurant 
 • Bakeriet Bare Brød-Gjøvik rehab 
 • Gjøvik Tannlegesenter-nye tannlegekontor
 • Grønsås Vikleverksted-nytt bygg
 • Nedre Torvgate 8-10- bakeri og leiligheter

2019

 • Heim Restaurant, Hamar-ny resturan
 • Gjøvik Reguleringstannlege-nye tannlege kontorer
 • Tannprotesemaker-rehab lokaler
 • Pk Eiendomsdrift-nytt bygg med vaskehaller, klargjøring og lakkering
 • Sandsgården-rehabiltering og nye leiligheter

2020

 • Nytt bygg Møllergata 6, Moelv 
 • Nytt bygg Kvisgårshjørnet-leiligheter
 • Innlandet hudklinikk-ny butikk-kontorer og behandlingsrom
 • Ladeanlegg Sulland Bil-Gjøvik

2021

 • Studinen Gjøvik-nytt bygg 80 hybler med parkering
 • Kiwi Kirkegata-ny butikk
 • Grand Hotell-rehab 53 hotellrom med fellesarealer.
 • 37 Eatery Gjøvik-utvidelse resturant
 • Kvartal 27 byggetrinn 2-kontorer 
 • Mjøstannlegene-nye tannlegekontorer
 • Gjøvik Boligstiftelse-nytt bygg Hunnsveien 17B
 • Ecura Bo og habilitering-Bondelia-Lena-installasjon admin og bruker rettet boliger.

2022

 • Quammegården-nye leiligheter 
 • 37 Eatery- utvidelse resturant og bar
 • PK-Eiendomsdrift-nytt tilbygg med vaskehaller og verksted
 • Vestre Toten Rådhus-rehab belysningsanlegg