Alfa Installasjon AS

Termografi

Vi utfører

  • Nemko Sertifisert El kontrollør for bolig og næring med tilleggs sertifisering for landbruk og vekstnæring
  • Alle typer oppdrag innen elektro termografi
  • Påvisning og rep av feil på varmekabler
  • Kabelpåvisning av kabler i bakken
  • Kabelpåvisning av feilsted ved jordfeil/kortslutning på kabler i bakken
  • Feilsøking og lokalisering av jordfeil med påsatt spenning
  • Lokalisering av kurser uten strømstans
  • Nettanalysator for logging av anlegg
  • Trykktesting og termografering av bygg
  • Lokalisering av feil på vannbårent varmeanlegg

Vi har følgende godkjenninger:

Termografør og nemko sertifisering